Aug 26, 2010

Budhanilkantha Temple Visit/Pokhara visit (way to Jhobang)

Pokhara visit(way to Jhobang)

Budhanilkantha Temple Visit:No comments: